โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

 

โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

หมู่ 2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
Tel. 02-5937207 , 02-5937166