โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียน
สรุปกิจกรรมประจำเดือน
วิดีโอ ข่าวสาร โรงเรียน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันปีใหม่
HAPPY NEW YEAR 2022
อ่านต่อ...

สวัสดีปีใหม่ 2022
อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในรูปแบบออนไลน์
อ่านต่อ...

ร่วมงานการจัดนิทรรศการ
การนำวัสดุธรรมชาติ
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ
อ่านต่อ...

การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางวิชาการ
และวิชาชีพหลักสูตร
อ่านต่อ...

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๔
ของระดับชั้นอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดี
กับบุคลากรในวาระลาออก
เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
อ่านต่อ...

ตรวจ RT-PCR Swab จมูกหาเชื้อโควิด
อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๔
อ่านต่อ...

พิธีบวงสรวง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ครบรอบ ๒๕๔ ปี
อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔
อ่านต่อ...

ประมวลภาพกิจกร
รมอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อ่านต่อ...

เข้ารับการฉีดวัคซีน
โครงการ “VACC 2 School”
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ
อ่านต่อ...

กิจกรรมกีฬาภายใน
“ WATPANGIW GAME”
ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรนักเรียน
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านดนตรี
อ่านต่อ...

มอบหน้ากากอนามัย
และสเปรย์แอลกอฮอล์
อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรม Open House ประจำปี 2564
อ่านต่อ...

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุ
นายรุ่ง แม้นทอง
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ประจำเดือนมีนาคม
อ่านต่อ...

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(NT: National Test)
อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ร่วมให้การต้อนรับ
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

การสอบวัดความสามารถในการอ่าน
(Reading Test : RT) 2564
อ่านต่อ...

ประชุมคณะครู บุคลากร
ประจำเดือนมีนาคม
อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ...

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ...

สอบ O-NET
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อ่านต่อ...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E
อ่านต่อ...

เปิดเรียนต้อนรับนักเรียน
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโคโรนา (COVID-19)
ภายในโรงเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดีกับ
ท่านนายก อบจ.ปทุมธานี
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564
อ่านต่อ...

กองการศึกษาฯ
มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อ่านต่อ...

เปิดเทอมต้อนรับนักเรียน
อ่านต่อ...

รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
อ่านต่อ...

ทำความสะอาด
อาคารสถานที่และบริเวณในโรงเรียน
อ่านต่อ...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว
มาฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็ก
อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...

ประมวลภาพโครงการอบรม
และพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ
อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English Day Camps
ประจำปี 2563
อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
อ่านต่อ...

สถาบัน IYF รังสิต เข้ามาให้ความรู้
อ่านต่อ...

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
T.T.K CUP ครั้งที่ ๑
อ่านต่อ...

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาความเป็นเลิศ “ด้านภาษา”
อ่านต่อ...

ประมวลภาพ
วันฉลองประกาศชัยชนะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ประจำเดือนตุลาคม
อ่านต่อ...

คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดโบสถ์
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมมากลุ้นมาก
อ่านต่อ...

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
"แชมป์แรก อีซูซุคัพ U 12 ปี"
อ่านต่อ...

ความสำเร็จของลูกป่างิ้ว

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วหัวไทร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
พร้อมเหรียญที่ระลึกของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...

การแสดงละครภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

ประกวดเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

การแข่งขันทักษะ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านต่อ...

ผลงานของลูกป่างิ้ว

The Traveller-
Watpangiw Temple
(รายการมากว่าเที่ยว ตอนที่ 1
วัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี)
อ่านต่อ....

ความสำเร็จของครู บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ
คณะครูโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่ได้รับรางวัล
"ครผู้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ท้องถิ่น"
ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์