โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียนสรุปกิจกรรมประจำเดือน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทยแห่งชาติ
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปี 2565
อ่านต่อ...

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
ครู D.A.R.E
อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพช่องปากเคลือบฟลูออไรด์
อ่านต่อ...

กิจกรรม English Day Camp 2022
อ่านต่อ...

มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจาก
พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (พระอาจารย์เดือน)
อ่านต่อ...

ตักบาตร “เอกาสะนิกังคะ”
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา
อ่านต่อ...

ร่วมทำบุญครบรอบการก่อตั้ง
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อ่านต่อ...

รับบริจาคเงินจากชุมชน
พื่อร่วมทำบุญจัดซื้อเทียนพรรษา
อ่านต่อ...

โครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา
เพื่อพัฒนาชุมชนตำบลบ้านงิ้ว
อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อ่านต่อ...

รับมอบทุนการศึกษา​
ซึ่งเป็นทุนที่เกิดจากผู้มีจิตศรัทธา
อ่านต่อ...

แสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่
นายทิพากร บุญแก้ว
อ่านต่อ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
อ่านต่อ...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
อ่านต่อ...

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประจำเดือนมิถุนายน 2565
อ่านต่อ...

แสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกแก่
นายสุริยาวุธ ศรีเมือง
อ่านต่อ...

ทัศนศึกษาตามโครงการ
พัฒนาผู้เรียนสู่โลกกว้าง
อ่านต่อ...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค (COVID-19)
อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ของบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรม
อ่านต่อ...

กิจกรรมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด
อ่านต่อ...

กองสาธารณสุขมอบตู้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ/
ตู้วัดอุณหภูมิ ให้กับโรงเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมยินดีกับ ด.ญ.นัฐจิมา เถาสุวรรณ์
ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดป่างิ้ว
อ่านต่อ...

การประชุมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
อ่านต่อ...

การประชุมผู้ปกครองห้องเรียน MEP
(ในรูปแบบออนไลน์)
อ่านต่อ...

รับทุนการศึกษา
จากพระครูวิมลกิจจานุกูล
อ่านต่อ...

คัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่มีปัญหาทักษะพื้นฐานการอ่าน
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
ครูณัฒณิชา ทิพยามาตร
อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคกลาง
อ่านต่อ...

โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
จริยธรรม รุ่น 2
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรรางวัล
โครงการ Save Me place
อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมไหว้ครู
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565
อ่านต่อ...

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
อ่านต่อ...

กิจกรรม"แยกขวดช่วยหมอ"
อ่านต่อ...

เคล็ดลับการสร้างตัวตน
และปรับตัวในโลกออนไลน์
ณ โรงเรียนสามโคก
อ่านต่อ...

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อ่านต่อ...

ประชุมโครงการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียน
ที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ
นางสาวจิตรลดา พรสงวน
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูธันยพร ศิริเสมอจันทร์
อ่านต่อ...

โครงการอบรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ 1
อ่านต่อ...

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์