โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวณัฐชานันท์ โชตินิรันตนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่างิ้ว


เกี่ยวกับโรงเรียน
สรุปกิจกรรมประจำเดือน
วิดีโอ ข่าวสาร โรงเรียน
แผนที่โรงเรียนวัดป่างิ้ว
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดชื้อ-จัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

ผลการแข่งขันกิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๔
ของระดับชั้นอนุบาล
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดี
กับบุคลากรในวาระลาออก
เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว
อ่านต่อ...

ตรวจ RT-PCR Swab จมูกหาเชื้อโควิด
อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๔
อ่านต่อ...

พิธีบวงสรวง
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ครบรอบ ๒๕๔ ปี
อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔
อ่านต่อ...

ประมวลภาพกิจกร
รมอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
อ่านต่อ...

เข้ารับการฉีดวัคซีน
โครงการ “VACC 2 School”
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
อ่านต่อ...

ประเมินวิทยฐานะครูชํานาญการ
อ่านต่อ...

กิจกรรมกีฬาภายใน
“ WATPANGIW GAME”
ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรนักเรียน
สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้านดนตรี
อ่านต่อ...

มอบหน้ากากอนามัย
และสเปรย์แอลกอฮอล์
อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรม Open House ประจำปี 2564
อ่านต่อ...

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุ
นายรุ่ง แม้นทอง
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ประจำเดือนมีนาคม
อ่านต่อ...

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(NT: National Test)
อ่านต่อ...

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
อ่านต่อ...

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ร่วมให้การต้อนรับ
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

การสอบวัดความสามารถในการอ่าน
(Reading Test : RT) 2564
อ่านต่อ...

ประชุมคณะครู บุคลากร
ประจำเดือนมีนาคม
อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ...

ประชุมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2564
อ่านต่อ...

สอบ O-NET
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อ่านต่อ...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E
อ่านต่อ...

เปิดเรียนต้อนรับนักเรียน
อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโคโรนา (COVID-19)
ภายในโรงเรียน
อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดีกับ
ท่านนายก อบจ.ปทุมธานี
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564
อ่านต่อ...

กองการศึกษาฯ
มาติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อ่านต่อ...

เปิดเทอมต้อนรับนักเรียน
อ่านต่อ...

รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม
อ่านต่อ...

ทำความสะอาด
อาคารสถานที่และบริเวณในโรงเรียน
อ่านต่อ...

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงิ้ว
มาฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการเด็ก
อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพช่องปาก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ...

ประมวลภาพโครงการอบรม
และพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ
อ่านต่อ...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
English Day Camps
ประจำปี 2563
อ่านต่อ...

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
อ่านต่อ...

สถาบัน IYF รังสิต เข้ามาให้ความรู้
อ่านต่อ...

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
T.T.K CUP ครั้งที่ ๑
อ่านต่อ...

โครงการความร่วมมือ
พัฒนาความเป็นเลิศ “ด้านภาษา”
อ่านต่อ...

ประมวลภาพ
วันฉลองประกาศชัยชนะ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อ่านต่อ...

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ประจำเดือนตุลาคม
อ่านต่อ...

คณะครู บุคลากร และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี ๒๕๖๓
ณ วัดโบสถ์
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ...

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563
อ่านต่อ...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ยืมมากลุ้นมาก
อ่านต่อ...

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดป่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
"แชมป์แรก อีซูซุคัพ U 12 ปี"
อ่านต่อ...

ความสำเร็จของลูกป่างิ้ว

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่สอบได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ประจำปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วหัวไทร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับรางวัลชมเชย
พร้อมเหรียญที่ระลึกของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
อ่านต่อ...

การแสดงละครภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

ประกวดเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมต่อ...

การแข่งขันทักษะ
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
อ่านต่อ...

ผลงานของลูกป่างิ้ว

The Traveller-
Watpangiw Temple
(รายการมากว่าเที่ยว ตอนที่ 1
วัดป่างิ้ว จ.ปทุมธานี)
อ่านต่อ....

ความสำเร็จของครู บุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับ
คณะครูโรงเรียนวัดป่างิ้ว
ที่ได้รับรางวัล
"ครผู้สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่ท้องถิ่น"
ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ

พยากรณ์อากาศวันนี้
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์