โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

อาคารสถานที่

 

 
อาคารสามชั้นและอาคารสี่ชั้น

 
โดมอเนกประสงค์และวัดนางหยาด

 
อาคารสองชั้นและตึกใหม่

  
อาคารอนุบาล

 
โรงอาหาร

 
สนามเด็กเล่น

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์