โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ติดต่อ

     ที่อยู่ : โรงเรียนวัดป่างิ้ว หมู่ 2 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

      โทร : 02 - 5937207

      อีเมล์ : pangiw.school@hotmail.com

      Address : Watpangiw School, Moo 2, Ban Ngi, Samkhok, Pathumthani
                       12160

      Tel : 02 - 5937207, 02 - 5937166

      E-mail : pangiw.school@hotmail.com
                 

 

 

 

                                                                        ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์