โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ผลการประกวดการแข่งขันกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นอนุบาล 2

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นอนุบาล 3

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร..ที่นี่...

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์