โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ข่าวสารออนไลน์

 

      ปทุมธานี.รร.ในสังกัด อบจ.ปทุมธานีเตรียมเยาวชนสู่ยุคประเทศไทย4.0 ด้วยการอบรมหลักสูตร
STEM ผ่านนวัตกรรมหุ่นยนต์ : ปทุมนิวส์ 27 ส.ค. 2560

     เตรียมเยาวชนสู่ยุคประเทศไทย4.0 รอบรมหลักสูตร STEM : สำนักข่าวนิวส์พลัส 27 ส.ค. 2560 

     ปทุมธานีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมธานี เตรียมเยาวชนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ด้วยการอบรม
หลักสูตร
STEM ผ่านนวัตกรรมหุ่นยนต์ : คมชัด AEC TV Online 27 ส.ค. 2560

     ปทุมธานี. รร.ในสังกัด อบจ.ปทุมธานี นำศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม
และยั่งยืน : ปทุมนิวส์ 18 ก.ย. 2560

    โรงเรียนในสังกัด อบจ.ปทุมฯ นำศาสตร์พระราชา มาสู่การพัฒนาผู้เรียน : สำนักข่าวนิวส์พลัส
18 ก.ย. 2560

     ผู้ว่าฯ ปทุมธานี จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ครบ 100 ปี : สำนักข่าวนิวส์พลัส 28 ก.ย. 2560

     เมืองปทุมจัดลอยกระทง-ประกวดนางนพมาศหลายเวที : โพสต์ทูเดย์ 3 พ.ย. 2560

     “ออเจ้า”แรงไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ ยกคณะไปเยือนคุนหมิง ประเทศจีน : 77 ข่าวเด็ด 1 เม.ย. 2561

     ชาวปทุม 5,000 คน แปรอักษรรูปหัวใจเทิดพระเกียรติ : อีจัน 10 ส.ค.2561

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ นางภัทรียา ศักดามาตร์ และนางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น