โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ปิดเรียนอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้านการศึกษา สังกัด อบจ.ปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๕

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์