โรงเรียนวัดป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี Watpangiw School Pathumthani Provincial Administrative Organization

ผลการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   

 

ผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภางพิชญ์ ผู้แป้น และนางภัทรียา ศักดามาตร์